Політика конфіденційності

Надсилаючи свою персональну інформацію, я, як суб’єкт персональних даних (надалі – “Суб’єкт”),  надаю свою добровільну, конкретну, інформовану і свідому згоду ТОВ «СЕЛЕКТ*» (ЄДРПОУ:41957683) (далі – “Володілець персональних даних”) на обробку моїх персональних даних зазначених в резюме та наданій мною особистій інформації, в тому числі:

 1. основна інформація: ПІБ Суб’єкта, стать, громадянство, автобіографія, дата (день / місяць / рік) і місце народження, адреса / відомості про місцезнаходження, поштовий індекс, інші відомості, що містяться в резюме Суб’єкта і які Суб’єкт надав за власним бажанням;
 2. відомості про наявний досвід роботи, включаючи всю інформацію, що міститься в трудовій книжці, трудовий стаж (стаж роботи),  в тому числі про попередні місця роботи (найменування роботодавців, їх адреси місцезнаходження, номери телефонів та адреси електронної пошти, дати початку і закінчення роботи, посаду, підрозділ, відомості про заохочення та нагороди), колишніх або теперішніх клієнтів, з якими суб’єкт співпрацював на підставі цивільно-правового договору (найменування клієнтів, їх адреси місцезнаходження, номери телефонів та адреси електронної пошти, дати початку і закінчення виконання для них робіт, надання послуг, вид, обсяг і характер виконуваних робіт, наданих послуг, місце виконання робіт, надання послуг, проект, в рамках якого виконувалися роботи, надавались послуги), включаючи всю інформацію, що міститься в цивільно-правових договорах, поточний розмір заробітної плати або доходу, а також про бажані  умови, характер і вид роботи (посада, місце роботи, трудова функція, посадові обов’язки, термін початку роботи, режим робочого часу, оклад та бонуси), або про бажані умови співпраці на підставі цивільно-правового договору (характер, вид і обсяг передбачуваних до виконання/надання робіт, послуг, очікуваний рівень доходу); відомості про співробітників попередніх роботодавців або клієнтів, з якими суб’єкт взаємодіяв в ході здійснення трудової діяльності, виконання робіт, надання послуг і які можуть дати рекомендації про кваліфікацію/навички суб’єкта, якість виконуваних ним робіт, наданих послуг, відомості про готовність до відряджень і релокації;
 3. відомості про освіту, навички і соціальний статус, в тому числі професійні сертифікати, участь у професійних асоціаціях, відомості про вчене звання і науковий ступінь, освіту (в тому числі всі відомості, що містяться в документах про освіту, такі як найменування освітнього або наукового закладу, період, вид та форма навчання, дата закінчення, факультет, отримана кваліфікація, напрямок і спеціальність), рівень володіння іноземними мовами, відомості про атестацію, підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки, про наукові праці та винаходи, сімейний стан і склад сім’ї, інформація про наявність дітей, в тому числі неповнолітніх.
 4. контактні дані: адреса електронної пошти, телефон (службовий, мобільний), контакти в месенджерах, інформацію з соціальних мереж, запис зображення (фото).
 5. інформація про співбесіду: результати (підсумки) та хід співбесіди/переговорів, проведених Володільцем персональних даних з Суб’єктом, відповіді на запитання, задані в ході таких співбесід/переговорів,  листування по електронній пошті, результат виконання Суб’єктом тестових завдань.

Обробка моїх персональних даних на підставі цієї згоди може здійснюватися Володільцем персональних даних для обробки та поширення (в тому числі надання, реалізацію, передачу) персональних даних третім особам, з метою подальшого встановлення трудових або договірних відносин між Суб’єктом та третіми особами, підтвердження кваліфікації Суб’єкта, занесення персональних даних Суб’єкта в базу даних потенційних кандидатів.

Персональні дані Суб’єкта можуть надаватися  третім особам, з якими у Володільця персональних даних укладені договори про надання послуг, для пошуку та підбору персоналу та/або виконаців послуг. 

Мої персональні дані зберігаються та обробляються у вигляді бази даних в інформаційній системі Greenhouse, доступ до якої наданий уповноваженим особам Володільця бази даних, яким такі персональні дані необхідні для виконання їх посадових або цивільно-правових обов’язків.

Володілець має право здійснювати наступні дії з моїми персональними даними: автоматизована, неавтоматизована і змішана обробка, в тому числі збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, знеособлення, знищення і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) персональних даних, а також отримувати мої персональні дані з будь-яких законних джерел, в тому числі від мене і від третіх осіб, на що я даю повну та безумовну згоду.

Джерела збирання моїх  персональних даних є

– інформація, документи, що містять персональні дані, надані Володільцю персональних даних самим Суб’єктом, а також отримані в ході взаємодії з ним по телефону, електронній пошті та інших засобів комунікації, а також при проведенні співбесіди/переговорів з суб’єктом (в тому числі очно або дистанційно за допомогою мережі Інтернет);

– інформація, документи, що містять персональні дані, отримані від третіх осіб, які здійснюють обробку персональних даних на законних підставах, в тому числі від державних органів, інших організацій, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

– інформація, що містить персональні дані, отримана із загальнодоступних джерел персональних даних і джерел, в яких персональні дані зроблені загальнодоступними самим Cуб’єктом, в тому числі:

 1. портали для пошуку роботи, де Суб’єкти самостійно розміщують свої резюме;
 2. сторінки в соціальних мережах і в мережах професійного співтовариства в мережі Інтернет (наприклад, LinkedIn);
 3. інші загальнодоступні джерела персональних даних;

– інші законні джерела отримання персональних даних.

Місце обробки персональних даних: м. Івано-Франківськ, вул. Т.Цьоклера, 9-А.

Права Субєкта:

Я до моменту надання цієї згоди ознайомлений зі своїми правами, передбаченими Законом, а саме:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця  персональних даних
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;
 • на доступ до своїх  персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти володільцю персональних даних вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкових втрат, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

Надаючи персональні дані рекомендувачів, співробітників колишніх роботодавців і клієнтів, я гарантую, що мною отримана згода цих осіб на передачу їх персональних даних для обробки Володільцем персоналиних даних, відповідно до мети обробки персональних даних.

 Ця згода вступає в силу з дати її надання мною.

Я повідомлений, що ця згода може бути мною відкликана в будь-який час шляхом письмового повідомлення про відкликання, спрямованого рекомендованим листом на адресу ТОВ «СЕЛЕКТ*»: 78018, м. Івано-Франківськ, вул. Т.Цьоклера, 9-А, а також шляхом направлення повідомлення (електронного листа) про відкликання на адресу електронної пошти info@select.webvatra.net.

Відкликання даної згоди вступає в силу з дати отримання відповідного повідомлення Володільцем персональних даних. Відкликання згоди тягне припинення обробки персональних даних, якщо відсутні інші підстави обробки персональних даних.

Якщо будь-які положення даної згоди будуть визнані такими, що не відповідають законодавству України або недійсними, це не повинно впливати на дійсність і правомочність інших положень згоди.

Направляючи резюме та іншу особисту інформацію, я також підтверджую, що до надання даної згоди (в момент збору персональних даних) я ознайомлений з:

 • правами, наданими мені відповідно до чинного законодавства України про персональні дані,
 • інформацією про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних,  місцезнаходження або місце проживання володільця, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору та обробки моїх персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, мета і підстави такої передачі, які дії з персональними даними передбачає їх обробка, термін зберігання, умови відкликання згоди, а також з іншою інформацією в простій та зрозумілій формі, що дозволяє мені дати інформовану, добровільну та свідому згоду на обробку моїх персональних даних.

Володілець персональних даних зобов’язується використовувати персональні дані справедливо і законно відповідно до законодавства про захист персональних даних. У разі зміни мети обробки персональних даних, Володілець персональних даних має повідомити про це мене і отримати згоду на обробку його даних у відповідності зі зміненою метою.